POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 40

1Aculai Elena Vladimir
Doctor Habilitat în ştiinţe economice
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
Conferenţiar cercetător în economie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Arîcu Aculina Nicolae
Doctor Habilitat în chimie
02.00.10 Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
Conferenţiar cercetător în chimie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Arseni Alexandru
Doctor Habilitat în ştiinţe juridice
552.01. Drept constituţional
Conferenţiar universitar în drept
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Barbă Nicanor
Doctor Habilitat în chimie
02.00.03 Chimie organica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Berliba Viorel Vasile
Doctor Habilitat în ştiinţe juridice
554.01. Drept penal şi execuţional penal
Conferenţiar universitar în drept
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Bobeică Valentin Ananie
Doctor Habilitat în chimie
02.00.10 Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Boişteanu Eduard
Doctor Habilitat în ştiinţe juridice
553.05. Dreptul muncii şi protecţiei sociale
Conferenţiar universitar în drept
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Bulhac Ion Ilie
Doctor Habilitat în chimie
02.00.01 Chimie anorganica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Ciobanu Mihail Mihail
Doctor Habilitat în chimie
02.00.04 Chimie fizica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Colţa Mihai Nicolae
Doctor Habilitat în chimie
02.00.10 Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Cuciureanu Gheorghe Ion
Doctor Habilitat în ştiinţe economice
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
Conferenţiar cercetător în ştiinţe sociale şi economice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Dicusar Alexandr Ivan
Doctor Habilitat în chimie
02.00.05 Electrochimie
Profesor cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Doga-Mîrzac Mariana Valerii
Doctor Habilitat în ştiinţe economice
522.01. Finanţe
Conferenţiar universitar în economie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Duca Gheorghe Grigore
Doctor Habilitat în chimie
02.00.15 Cinetica chimica si cataliza
11.00.11 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
Profesor universitar în chimie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Gagauz Olga Evsei
Doctor Habilitat în sociologie
543.01. Sociologia populaţiei şi procese demografice
Conferenţiar cercetător în sociologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Ganea Victoria Mihail
Doctor Habilitat în ştiinţe economice
522.01. Finanţe
Profesor universitar în ştiinţe sociale şi economice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Ghicov Adrian Alexei
Doctor Habilitat în ştiinţe ale educaţiei
532.02. Didactică şcolară
Conferenţiar universitar în pedagogie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Gonţa Maria Vasile
Doctor Habilitat în chimie
11.00.11 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
02.00.02 Chimie analitica
Profesor universitar în chimie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Goraş-Postică Viorica
Doctor Habilitat în ştiinţe ale educaţiei
531.01. Teoria generală a educaţiei
Conferenţiar universitar în pedagogie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Gorobievschi Svetlana
Doctor Habilitat în ştiinţe economice
521.01. Teorie economică şi politici economice
Profesor universitar în ştiinţe sociale şi economice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)