POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 36

1Duca Gheorghe Grigore
Doctor Habilitat în chimie
02.00.15 Cinetica chimica si cataliza
11.00.11 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Varzari Pantelimon Mihail
Doctor Habilitat în ştiinţe politice
561.01. Teoria, metodologia politologiei; instituţii şi procese politice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Dicusar Alexandr Ivan
Doctor Habilitat în chimie
02.00.05 Electrochimie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Gonţa Maria Vasile
Doctor Habilitat în chimie
11.00.11 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
02.00.02 Chimie analitica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Aculai Elena Vladimir
Doctor Habilitat în ştiinţe economice
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Doga-Mîrzac Mariana Valerii
Doctor Habilitat în ştiinţe economice
522.01. Finanţe
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Gulea Aurelian Petru
Doctor Habilitat în chimie
02.00.01 Chimie anorganica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Bobeică Valentin Ananie
Doctor Habilitat în chimie
02.00.10 Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Colţa Mihai Nicolae
Doctor Habilitat în chimie
02.00.10 Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Ungur Nicon Dorofei
Doctor Habilitat în chimie
02.00.10 Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Macaev Fliur Zainutdin
Doctor Habilitat în chimie
02.00.03 Chimie organica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Guţanu Vasile Loghin
Doctor Habilitat în chimie
02.00.04 Chimie fizica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Cuciureanu Gheorghe Ion
Doctor Habilitat în ştiinţe economice
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Bulhac Ion Ilie
Doctor Habilitat în chimie
02.00.01 Chimie anorganica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Ciobanu Mihail Mihail
Doctor Habilitat în chimie
02.00.04 Chimie fizica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Goraş-Postică Viorica
Doctor Habilitat în ştiinţe ale educaţiei
531.01. Teoria generală a educaţiei
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Şchiopu Constantin
Doctor Habilitat în ştiinţe ale educaţiei
532.02. Didactică şcolară
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Arseni Alexandru
Doctor Habilitat în ştiinţe juridice
552.01. Drept constituţional
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Arîcu Aculina Nicolae
Doctor Habilitat în chimie
02.00.10 Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Sadovei Nicolai
Doctor Habilitat în ştiinţe juridice
553.05. Dreptul muncii şi protecţiei sociale
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)