POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 5

1Daver M.
Doctor Habilitat în ştiinţe ale educaţiei
532.02. Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţămînt)
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Eni V.
Doctor Habilitat în ştiinţe ale educaţiei
531.01. Teoria generală a educaţiei
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Ghicov A. A.
Doctor Habilitat în ştiinţe ale educaţiei
532.02. Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţămînt)
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Goraş-Postică V.
Doctor Habilitat în ştiinţe ale educaţiei
531.01. Teoria generală a educaţiei
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Şchiopu C.
Doctor Habilitat în ştiinţe ale educaţiei
532.02. Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţămînt)
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)