POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 7

1Aculai E. V.
Doctor Habilitat în ştiinţe economice
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Bîrcă A.
Doctor Habilitat în ştiinţe economice
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Cuciureanu G. I.
Doctor Habilitat în ştiinţe economice
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Doga-Mîrzac M. V.
Doctor Habilitat în ştiinţe economice
522.01. Finanţe
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Ganea V. M.
Doctor Habilitat în ştiinţe economice
522.01. Finanţe
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Gorobievschi S.
Doctor Habilitat în ştiinţe economice
521.01. Teorie economică şi politici economice
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Leviţcaia A. P.
Doctor Habilitat în ştiinţe economice
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)