POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 43

1Andronati N. R.
Doctor Habilitat în tehnică
05.13.13 Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Bobrenco V.
Doctor Habilitat în tehnică
05.11.16 Aparate, sisteme şi metode de măsurare, informare, control şi diagnostic (pe ramuri)
3Bohanastiuc V.
Doctor Habilitat în tehnică
05.13.16 Aplicarea tehnicii de calcul, modelarii matematice si metodelor matematice in cercetarile stiintifice (pe domeniile stiintei)
4Bologa M. C.
Doctor Habilitat în tehnică
05.14.05 Bazele teoretice ale termotehnicii
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Bolun I. T.
Doctor Habilitat în tehnică
05.13.13 Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Borşevici V. I.
Doctor Habilitat în tehnică
05.13.13 Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale
7Bostan I. A.
Doctor Habilitat în tehnică
05.02.13 Maşini şi echipamente (pe ramuri)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Bujoreanu N. S.
Doctor Habilitat în tehnică
05.18.13 Tehnologia produselor alimentare conservate
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Bumacov V.
Doctor Habilitat în tehnică
05.20.01 Mecanizarea agriculturii
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Chicu B. B.
Doctor Habilitat în tehnică
05.20.01 Mecanizarea agriculturii
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Chiorsac M. V.
Doctor Habilitat în tehnică
05.14.02 Centrale electrice (partea electrica), retele electrice, sisteme electroenergetice si dirijarea lor
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Ciupac I.
Doctor Habilitat în tehnică
05.23.01 Elemente de construcţii şi edificii
Profesor universitar
13Costaş I. V.
Doctor Habilitat în tehnică
05.13.06 Sisteme automatizate de comanda
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Dulgheru V. E.
Doctor Habilitat în tehnică
05.20.02 Electrificarea şi automatizarea agriculturii
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Erhan F.
Doctor Habilitat în tehnică
05.20.02 Electrificarea şi automatizarea agriculturii
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Ermuraţchii V. V.
Doctor Habilitat în tehnică
05.14.08 Surse noi şi regenerabile de energie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Găină B. S.
Doctor Habilitat în tehnică
05.18.07 Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
Profesor cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Gaindric C. V.
Doctor Habilitat în tehnică
05.13.16 Aplicarea tehnicii de calcul, modelarii matematice si metodelor matematice in cercetarile stiintifice (pe domeniile stiintei)
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Gologan V. F.
Doctor Habilitat în tehnică
05.02.04 Tribologie
Profesor cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Grosu F. P.
Doctor Habilitat în tehnică
05.14.15 Instalatii energetice electrochimice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)