POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 38

1Bologa Mircea Chiril
Doctor Habilitat în tehnică
05.14.05 Bazele teoretice ale termotehnicii
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Gaindric Constantin Victor
Doctor Habilitat în tehnică
05.13.16 Aplicarea tehnicii de calcul, modelarii matematice si metodelor matematice in cercetarile stiintifice (pe domeniile stiintei)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Bohanastiuc Victoria
Doctor Habilitat în tehnică
05.13.16 Aplicarea tehnicii de calcul, modelarii matematice si metodelor matematice in cercetarile stiintifice (pe domeniile stiintei)
4Oleşciuc Valentin Igor
Doctor Habilitat în tehnică
05.09.12 Electronică de putere mare; dispozitive şi sisteme de convertizare a energiei
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Erhan Fiodor
Doctor Habilitat în tehnică
05.20.02 Electrificarea şi automatizarea agriculturii
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Pobedinschi Victor Mihai
Doctor Habilitat în tehnică
05.20.01 Mecanizarea agriculturii
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Topală Pavel Alexei
Doctor Habilitat în tehnică
05.03.01 Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică (pe ramuri)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Bostan Ion Anton
Doctor Habilitat în tehnică
05.02.13 Maşini şi echipamente (pe ramuri)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Mardare Igor
Doctor Habilitat în tehnică
05.13.13 Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Dulgheru Valeriu Emanoil
Doctor Habilitat în tehnică
05.20.02 Electrificarea şi automatizarea agriculturii
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Berzan Vladimir Petru
Doctor Habilitat în tehnică
05.14.02 Centrale electrice (partea electrica), retele electrice, sisteme electroenergetice si dirijarea lor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Ermuraţchii Vladimir Vasile
Doctor Habilitat în tehnică
05.14.08 Surse noi şi regenerabile de energie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Chiorsac Mihail Vasile
Doctor Habilitat în tehnică
05.14.02 Centrale electrice (partea electrica), retele electrice, sisteme electroenergetice si dirijarea lor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Postolati Vitali Mihail
Doctor Habilitat în tehnică
05.14.02 Centrale electrice (partea electrica), retele electrice, sisteme electroenergetice si dirijarea lor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Găină Boris Serghei
Doctor Habilitat în tehnică
05.18.07 Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Taran Nicolae Gheorghe
Doctor Habilitat în tehnică
05.18.07 Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Tatarov Pavel Gheorghe
Doctor Habilitat în tehnică
05.18.07 Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Andronati Nicolae Rodion
Doctor Habilitat în tehnică
05.13.13 Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Bujoreanu Nicolae Semion
Doctor Habilitat în tehnică
05.18.13 Tehnologia produselor alimentare conservate
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Popovici Gheorghe
Doctor Habilitat în tehnică
05.20.01 Mecanizarea agriculturii