POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 42

1Andronati Nicolae Rodion
Doctor Habilitat în tehnică
05.13.13 Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Bernic Mircea Vasile
Doctor Habilitat în tehnică
05.18.12 Procese si aparate in industria alimentara
Conferenţiar universitar în tehnică
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Berzan Vladimir Petru
Doctor Habilitat în tehnică
05.14.02 Centrale electrice (partea electrica), retele electrice, sisteme electroenergetice si dirijarea lor
Conferenţiar cercetător în tehnică
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Bobrenco Veaceslav
Doctor Habilitat în tehnică
05.11.16 Aparate, sisteme şi metode de măsurare, informare, control şi diagnostic (pe ramuri)
5Bohanastiuc Victoria
Doctor Habilitat în tehnică
05.13.16 Aplicarea tehnicii de calcul, modelarii matematice si metodelor matematice in cercetarile stiintifice (pe domeniile stiintei)
6Bologa Mircea Chiril
Doctor Habilitat în tehnică
05.14.05 Bazele teoretice ale termotehnicii
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Bolun Ion Tudor
Doctor Habilitat în tehnică
05.13.13 Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale
Profesor universitar în ştiinţe fizico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Borşevici Victor Ion
Doctor Habilitat în tehnică
05.13.13 Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale
9Bostan Ion Anton
Doctor Habilitat în tehnică
05.02.13 Maşini şi echipamente (pe ramuri)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Bujoreanu Nicolae Semion
Doctor Habilitat în tehnică
05.18.13 Tehnologia produselor alimentare conservate
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Chicu Boris Boris
Doctor Habilitat în tehnică
05.20.01 Mecanizarea agriculturii
12Chiorsac Mihail Vasile
Doctor Habilitat în tehnică
05.14.02 Centrale electrice (partea electrica), retele electrice, sisteme electroenergetice si dirijarea lor
Profesor universitar în tehnică
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Ciupac Ion
Doctor Habilitat în tehnică
05.23.01 Elemente de construcţii şi edificii
Profesor universitar în tehnică
14Costaş Ilie Vladimir
Doctor Habilitat în tehnică
05.13.06 Sisteme automatizate de comanda
Profesor universitar în tehnică
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Dulgheru Valeriu Emanoil
Doctor Habilitat în tehnică
05.20.02 Electrificarea şi automatizarea agriculturii
Profesor universitar în tehnică
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Erhan Fiodor
Doctor Habilitat în tehnică
05.20.02 Electrificarea şi automatizarea agriculturii
Profesor universitar în tehnică
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Ermuraţchii Vladimir Vasile
Doctor Habilitat în tehnică
05.14.08 Surse noi şi regenerabile de energie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Găină Boris Serghei
Doctor Habilitat în tehnică
05.18.07 Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
Profesor cercetător în tehnică
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Gaindric Constantin Victor
Doctor Habilitat în tehnică
05.13.16 Aplicarea tehnicii de calcul, modelarii matematice si metodelor matematice in cercetarile stiintifice (pe domeniile stiintei)
Profesor universitar în tehnică
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Gologan Viorel Filip
Doctor Habilitat în tehnică
05.02.04 Tribologie
Profesor cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)