POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 5

1Alexandrov E. G.
Doctor Habilitat în agricultură, silvicultură şi acvacultură
411.04. Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Coreţchi L. Ş.
Doctor Habilitat în agricultură, silvicultură şi acvacultură
411.09. Protecţia plantelor
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Iliev P. B.
Doctor Habilitat în agricultură, silvicultură şi acvacultură
411.08. Fitotehnie
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Mihnea N. I.
Doctor Habilitat în agricultură, silvicultură şi acvacultură
411.04. Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Sava P. V.
Doctor Habilitat în agricultură, silvicultură şi acvacultură
411.06. Pomicultură
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)