POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 63

1Alfiorov J.
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.04.00 Fizica
2Alhazov A. E.
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.05.01 Bazele teoretice ale informaticii: programarea calculatoarelor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Aramă E. D.
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.04.10 Fizica si ingineria semiconductorilor
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Arnautov V. I.
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.01.06 Logica matematica, algebra si teoria numerelor
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Aruşanov E. C.
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.04.10 Fizica si ingineria semiconductorilor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Belousov I. V.
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.04.02 Fizica teoretica si matematica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Bodiul P. P.
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.04.07 Fizica starii condensate
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Botnaru D.
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.01.06 Logica matematica, algebra si teoria numerelor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Bunu I.
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.01.06 Logica matematica, algebra si teoria numerelor
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Buzdugan A. I.
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.04.10 Fizica si ingineria semiconductorilor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Calmuţchi L. I.
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.01.04 Geometrie si topologie
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Caşu A. I.
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.01.06 Logica matematica, algebra si teoria numerelor
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Chiriac L.
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.01.04 Geometrie si topologie
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Ciarâev I.
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.04.10 Fizica si ingineria semiconductorilor
15Cioban M. M.
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.01.04 Geometrie si topologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Ciocanu G. P.
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.01.06 Logica matematica, algebra si teoria numerelor
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Clochişner S. I.
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.04.02 Fizica teoretica si matematica
Profesor cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Cojocaru S. C.
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.05.04 Modelare matematică, metode matematice, produse program
Profesor cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Cojuhari P.
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.01.01 Analiza matematica
Profesor universitar
20Cotelea V. V.
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.05.05 Sisteme informaţionale
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)