POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 69

1Alfiorov Jores
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.04.00 Fizica
2Alhazov Artiom Eduard
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.05.01 Bazele teoretice ale informaticii: programarea calculatoarelor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Aramă Efim Dumitru
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.04.10 Fizica si ingineria semiconductorilor
Profesor universitar în biologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Arnautov Vladimir Ivan
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.01.06 Logica matematica, algebra si teoria numerelor
Profesor universitar în ştiinţe fizico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Aruşanov Ernest Constantin
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.04.10 Fizica si ingineria semiconductorilor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Belousov Igor Victor
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.04.02 Fizica teoretica si matematica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Bodiul Pavel Pavel
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.04.07 Fizica starii condensate
Profesor universitar în ştiinţe ale naturii
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Botnaru Dumitru
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.01.06 Logica matematica, algebra si teoria numerelor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Bunu Ion
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.01.06 Logica matematica, algebra si teoria numerelor
Profesor universitar în ştiinţe fizico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Buzdugan Artur Ignat
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.04.10 Fizica si ingineria semiconductorilor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Calmuţchi Laurenţiu Ion
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.01.04 Geometrie si topologie
Profesor universitar în ştiinţe fizico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Casian Anatolie Iradion
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.04.02 Fizica teoretica si matematica
01.04.10 Fizica si ingineria semiconductorilor
Profesor universitar în ştiinţe fizico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Caşu Alexei Ion
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.01.06 Logica matematica, algebra si teoria numerelor
Profesor universitar în ştiinţe fizico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Chiriac Liubomir
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.01.04 Geometrie si topologie
Profesor universitar în ştiinţe fizico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Ciarâev Ianghibal
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.04.10 Fizica si ingineria semiconductorilor
16Cioban Mitrofan Mihail
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.01.04 Geometrie si topologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Ciocanu Gheorghe Petru
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.01.06 Logica matematica, algebra si teoria numerelor
Profesor universitar în ştiinţe fizico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Clochişner Sofia Israel
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.04.02 Fizica teoretica si matematica
Profesor cercetător în ştiinţe ale naturii
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Cojocaru Svetlana Chiril
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.05.04 Modelare matematică, metode matematice, produse program
Profesor cercetător în ştiinţe fizico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Cojuhari Petru
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.01.01 Analiza matematica
Profesor universitar în ştiinţe fizico-matematice