POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 66

1Alfiorov Jores
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.04.00 Fizica
2Alhazov Artiom Eduard
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.05.01 Bazele teoretice ale informaticii: programarea calculatoarelor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Arnautov Vladimir Ivan
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.01.06 Logica matematica, algebra si teoria numerelor
Profesor universitar în ştiinţe fizico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Aruşanov Ernest Constantin
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.04.10 Fizica si ingineria semiconductorilor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Belousov Igor Victor
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.04.02 Fizica teoretica si matematica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Bodiul Pavel Pavel
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.04.07 Fizica starii condensate
Profesor universitar în ştiinţe ale naturii
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Botnaru Dumitru
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.01.06 Logica matematica, algebra si teoria numerelor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Bunu Ion
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.01.06 Logica matematica, algebra si teoria numerelor
Profesor universitar în ştiinţe fizico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Buzdugan Artur Ignat
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.04.10 Fizica si ingineria semiconductorilor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Calmuţchi Laurenţiu Ion
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.01.04 Geometrie si topologie
Profesor universitar în ştiinţe fizico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Casian Anatolie Iradion
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.04.02 Fizica teoretica si matematica
01.04.10 Fizica si ingineria semiconductorilor
Profesor universitar în ştiinţe fizico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Caşu Alexei Ion
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.01.06 Logica matematica, algebra si teoria numerelor
Profesor universitar în ştiinţe fizico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Chiriac Liubomir
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.01.04 Geometrie si topologie
Profesor universitar în ştiinţe fizico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Ciarâev Ianghibal
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.04.10 Fizica si ingineria semiconductorilor
15Cioban Mitrofan Mihail
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.01.04 Geometrie si topologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Ciocanu Gheorghe Petru
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.01.06 Logica matematica, algebra si teoria numerelor
Profesor universitar în ştiinţe fizico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Clochişner Sofia Israel
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.04.02 Fizica teoretica si matematica
Profesor cercetător în ştiinţe ale naturii
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Cojocaru Svetlana Chiril
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.05.04 Modelare matematică, metode matematice, produse program
Profesor cercetător în ştiinţe fizico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Cojuhari Petru
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.01.01 Analiza matematica
Profesor universitar în ştiinţe fizico-matematice
20Cotelea Vitalie Vasile
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.05.05 Sisteme informaţionale
Conferenţiar universitar în ştiinţe fizico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)