3. Carauş Alexandru
Doctor Habilitat în medicina
Conferenţiar cercetător
Profesor cercetător
Abilitat la specialitatea:
321.03. Cardiologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5. Grosu Aurel
Doctor Habilitat în medicina
Conferenţiar cercetător
Profesor universitar
Abilitat la specialitatea:
321.03. Cardiologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7. Popovici Ion
Doctor Habilitat în medicina
Conferenţiar cercetător
Profesor cercetător
Abilitat la specialitatea:
321.03. Cardiologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)