Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
631.01. Ontologie şi gnoseologie


Nr.d/oNumele, prenumeleGrad ştiinţificInstituția cu activitate de doctoratNr. Certificat abilitareData Hotărâre
1Saharneanu Eudochia Doctor HabilitatUniversitatea de Stat din Moldova
2736
31-05-2017

export