Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (cu specificarea limbii, după caz)


Nr.d/oNumele, prenumeleGrad ştiinţificInstituția cu activitate de doctoratNr. Certificat abilitareData Hotărâre
1Axenti Efrosinia SpiridonUniversitatea de Stat din Moldova
2734
31-05-2017

export
2Babără Nicanor Doctor HabilitatUniversitatea de Stat din Moldova
2733
31-05-2017

export
3Condrea Iraida IvanDoctor HabilitatUniversitatea de Stat din Moldova
2987
23-03-2018

export
4Dumbraveanu Ion MarcuUniversitatea de Stat din Moldova
2990
23-03-2018

export
5Guţu Ana DoctorUniversitatea de Stat din Moldova
3174
15-03-2019

export
6Popa Gheorghe DumitruDoctor HabilitatUniversitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
2958
23-03-2018

export
7Zbanţ Ludmila Doctor HabilitatUniversitatea de Stat din Moldova
2730
31-05-2017

export