Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
611.07. Istoria ştiinţei şi tehnicii (pe domenii)


Nr.d/oNumele, prenumeleGrad ştiinţificInstituția cu activitate de doctoratNr. Certificat abilitareData Hotărâre
1Dănilă Aurelian Doctor HabilitatInstitutul Patrimoniului Cultural al AŞM
2563
16-02-2017

export