Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
561.01. Teoria, metodologia politologiei; instituţii şi procese politice


Nr.d/oNumele, prenumeleGrad ştiinţificInstituția cu activitate de doctoratNr. Certificat abilitareData Hotărâre
1Marin Constantin Doctor HabilitatUniversitatea de Stat din Moldova
2716
31-05-2017

export
2Moraru Victor ŞtefanDoctorUniversitatea de Stat din Moldova
2955
23-03-2018

export
3Moşneaga Valeriu Doctor HabilitatUniversitatea de Stat din Moldova
2717
31-05-2017

export
4Saca Victor TrifonDoctor HabilitatUniversitatea de Stat din Moldova
2718
31-05-2017

export
5Sîmboteanu Aurel DoctorUniversitatea de Stat din Moldova
3219
09-07-2019

export
6Turco Tatiana DoctorUniversitatea de Stat din Moldova
3087
23-11-2018

export
7Verdeş Tatiana DoctorUniversitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
3159
15-03-2019

export