Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
553.06. Drept internaţional şi european privat


Nr.d/oNumele, prenumeleGrad ştiinţificInstituția cu activitate de doctoratNr. Certificat abilitareData Hotărâre
1Băieşu Aurel Doctor HabilitatUniversitatea de Stat din Moldova
2983
23-03-2018

export
2Cojocaru Violeta Doctor HabilitatUniversitatea de Stat din Moldova
2708
31-05-2017

export
3Gribincea Lilia DoctorUniversitatea de Stat din Moldova
3217
09-07-2019

export
4Rotaru-Maslo Liliana Academia de Studii Economice din Moldova
2821
23-03-2018

export