Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
553.05. Dreptul muncii şi protecţiei sociale


Nr.d/oNumele, prenumeleGrad ştiinţificInstituția cu activitate de doctoratNr. Certificat abilitareData Hotărâre
1Boişteanu Eduard DoctorUniversitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
3187
19-04-2019

export
2Romandaş Nicolae DoctorUniversitatea de Stat din Moldova
2707
31-05-2017

export
3Sadovei Nicolai Doctor HabilitatUniversitatea de Stat din Moldova
2950
23-03-2018

export