Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
553.01. Drept civil


Nr.d/oNumele, prenumeleGrad ştiinţificInstituția cu activitate de doctoratNr. Certificat abilitareData Hotărâre
1Băieşu Aurel Doctor HabilitatUniversitatea de Stat din Moldova
3060
10-10-2018

export
2Băieşu Sergiu Universitatea de Stat din Moldova
2704
31-05-2017

export
3Chibac Gheorghe DoctorUniversitatea de Stat din Moldova
2705
31-05-2017

export
4Cojocaru Violeta Doctor HabilitatUniversitatea de Stat din Moldova
3061
10-10-2018

export
5Voicu Alexandru-Virgil DoctorUniversitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
2646
31-05-2017

export
6Volcinschi Victor CorneliuDoctorUniversitatea de Stat din Moldova
2706
31-05-2017

export