Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
531.03. Pedagogie istorică


Nr.d/oNumele, prenumeleGrad ştiinţificInstituția cu activitate de doctoratNr. Certificat abilitareData Hotărâre
1Borozan Maia Doctor HabilitatUniversitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
2926
23-03-2018

export
2Cojocaru Vasile GheorgheDoctor HabilitatUniversitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
2927
23-03-2018

export
3Guţu Vladimir IonDoctor HabilitatUniversitatea de Stat din Moldova
2695
31-05-2017

export
4Papuc Ludmila Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
2928
23-03-2018

export
5Silistraru Nicolae Universitatea de Stat din Tiraspol
2971
23-03-2018

export