Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
531.02. Management educaţional


Nr.d/oNumele, prenumeleGrad ştiinţificInstituția cu activitate de doctoratNr. Certificat abilitareData Hotărâre
1Chiţu Svetlana DoctorUniversitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
2556
16-02-2017

export
2Gribincea Tatiana InginerUniversitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
2557
16-02-2017

export
3Rusu Elena DoctorUniversitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
3121
25-01-2019

export