Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
411.01. Agrotehnică


Nr.d/oNumele, prenumeleGrad ştiinţificInstituția cu activitate de doctoratNr. Certificat abilitareData Hotărâre
1Boincean Boris PavelDoctor HabilitatInstitutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
2568
16-02-2017

export