Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
324.03. Diagnostic de laborator


Nr.d/oNumele, prenumeleGrad ştiinţificInstituția cu activitate de doctoratNr. Certificat abilitareData Hotărâre
1Andrieş Lucia ProfirDoctor HabilitatUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
2798
23-03-2018

export
2Ghinda Serghei ŞtefanDoctor HabilitatIMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
2869
23-03-2018

export