Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
311.03. Histologie, citologie, embriologie medicală


Nr.d/oNumele, prenumeleGrad ştiinţificInstituția cu activitate de doctoratNr. Certificat abilitareData Hotărâre
1Darii Alic A.Doctor HabilitatUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
3112
25-01-2019

export