Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
253.03. Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice


Nr.d/oNumele, prenumeleGrad ştiinţificInstituția cu activitate de doctoratNr. Certificat abilitareData Hotărâre
1Balanuţă Anatol PavelUniversitatea Tehnică a Moldovei
2868
23-03-2018

export
2Soldatenco Eugenia VasileDoctor HabilitatInstitutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
3022
11-05-2018

export