Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
242.06. Termotehnică, maşini termice şi instalaţii frigorifice


Nr.d/oNumele, prenumeleGrad ştiinţificInstituția cu activitate de doctoratNr. Certificat abilitareData Hotărâre
1Ivanov Leonid DumitruUniversitatea Tehnică a Moldovei
2766
23-03-2018

export