Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
242.05. Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare


Nr.d/oNumele, prenumeleGrad ştiinţificInstituția cu activitate de doctoratNr. Certificat abilitareData Hotărâre
1Mazuru Sergiu GDoctorUniversitatea Tehnică a Moldovei
3004
11-05-2018

export
2Toca Alexei DoctorUniversitatea Tehnică a Moldovei
2622
31-05-2017

export