Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (cu specificarea limbii, după caz)


Nr.d/oNumele, prenumeleGrad ştiinţificInstituția cu activitate de doctoratNr. Certificat abilitareiconiţa de sortareData Hotărâre
1Zbanţ Ludmila Doctor HabilitatUniversitatea de Stat din Moldova
2730
31-05-2017

export
2Ungureanu Elena MihailDoctor HabilitatInstitutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
2825
23-03-2018

export
3Popa Gheorghe DumitruDoctor HabilitatUniversitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
2958
23-03-2018

export
4Sainenco Ala PetruDoctorUniversitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
3092
23-11-2018

export
5Novac Adela S.DoctorUniversitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
3136
25-01-2019

export
6Verdeş Tatiana DoctorUniversitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
3159
15-03-2019

export
7Sirota Elena Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
3160
15-03-2019

export