Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
534.01 Pedagogie specială


Nr.d/oNumele, prenumeleGrad ştiinţificInstituția cu activitate de doctoraticoniţa de sortareNr. Certificat abilitareData Hotărâre
1Lapoşina Emilia Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
2939
23-03-2018

export