Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
411.05. Legumicultură


Nr.d/oNumele, prenumeleGrad ştiinţificInstituția cu activitate de doctoratNr. Certificat abilitareData Hotărâreiconiţa de sortare
1Botnari Vasile TudorDoctor HabilitatInstitutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
2891
23-03-2018

export
2Iliev Petru BorisDoctorInstitutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
3201
09-07-2019

export