Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor