Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare