Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară