Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”

1. Moldovanu Ion
Doctor Habilitat în medicina
Conferenţiar universitar
Profesor universitar
Abilitat la specialitatea:
321.05. Neurologie clinică
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)