Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM