Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM