Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
Centrul Naţional de Sanătate Publică