Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“

5. Iavorschi Constantin
Doctor Habilitat în medicina
Conferenţiar cercetător
Profesor cercetător
Abilitat la specialitatea:
321.07. Ftiziopneumologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)