Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
Gradina Botanică (Institut) a AŞM

5. Pînzaru Pavel
Conferenţiar cercetător
Abilitat la specialitatea:
164.01. Botanică
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)