Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM

3. Costachi Gheorghe
Doctor în drept
Conferenţiar universitar
Profesor universitar
Abilitat la specialitatea:
552.01. Drept constituţional
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)