Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
Institutul de Zoologie al AŞM

2. Begu Adam
Doctor Habilitat în biologie
Conferenţiar universitar
Profesor universitar
Abilitat la specialitatea:
166.01. Ecologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8. Molotievskiy Munteanu Natalia
Doctor în biologie
Conferenţiar cercetător
Abilitat la specialitatea:
165.04. Entomologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9. Nistreanu Victoria
Doctor în biologie
Conferenţiar cercetător
Abilitat la specialitatea:
165.02. Zoologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13. Ungureanu Laurenţia
Doctor Habilitat în biologie
Conferenţiar cercetător
Profesor cercetător
Abilitat la specialitatea:
165.03. Ihtiologie
166.01. Ecologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14. Usatîi Marin
Doctor Habilitat în biologie
Conferenţiar cercetător
Profesor universitar
Abilitat la specialitatea:
165.03. Ihtiologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)