Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM