Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM