Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“

7. Bahnarel Ion
Doctor Habilitat în medicina
Conferenţiar universitar
Profesor universitar
Abilitat la specialitatea:
331.02. Igienă
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10. Bendelic Eugeniu
Doctor Habilitat în medicina
Conferenţiar universitar
Profesor universitar
Abilitat la specialitatea:
321.17. Oftalmologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)