Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”