Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”