Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
Institutul de Chimie al AŞM

11. Macaev Fliur
Doctor Habilitat în chimie
Conferenţiar cercetător
Profesor cercetător
Abilitat la specialitatea:
143.01. Chimie organică
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)