Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
Universitatea de Stat din Moldova

1. Anţibor Ludmila
Conferenţiar universitar
Abilitat la specialitatea:
511.01. Psihologie generală
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8. Băieşu Sergiu
Conferenţiar universitar
Profesor universitar
Abilitat la specialitatea:
553.01. Drept civil
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11. Bolboceanu Aglaida
Doctor Habilitat în psihologie
Conferenţiar cercetător
Profesor cercetător
Abilitat la specialitatea:
511.01. Psihologie generală
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)