Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi