Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău