Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

1. Barbăneagră Alexei
Doctor Habilitat în drept
Conferenţiar universitar
Profesor universitar
Abilitat la specialitatea:
554.01. Drept penal şi execuţional penal
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10. Ulianovschi Xenofon
Doctor Habilitat în drept
Conferenţiar universitar
Profesor universitar
Abilitat la specialitatea:
554.01. Drept penal şi execuţional penal
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)