Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

1. Fuior Elena
Profesor universitar
Abilitat la specialitatea:
522.01. Finanţe
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)