Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

15. Peşteanu Ananie
Conferenţiar universitar
Abilitat la specialitatea:
411.06. Pomicultură
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)